ORGÁNY DRUŽSTVA

zvolené dne 27.5.2021 na dobu pěti let.

 

Představenstvo Stavebního bytového družstva SCHZ

Předseda představenstva:   Ing. Milan Lorenc 
Místopředsedkyně představenstva:  Daniela Djakovová
Členové představenstva:  Dagmar Svobodová
   Pavel Beran
   Eva Šumová

 

Kontrolní komise Stavebního bytového družstva SCHZ

Předseda kontrolní komise:   Bc. Jaromír Obšivač 
Místopředseda kontrolní komise:  Petra Cimrmanová
Člen kontrolní komise:  Bc. Iveta Ročková

 

(aktuální výpis z obchodního rejstříku můžete podle IČ dohledat na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik)

INFORMAČNÍ DESKA

 

Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů konané dne 27.5.2021 byly zveřejněny dne 6.5.2021.

Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů konané dne 26.5.2022 byly zveřejněny dne 4.5.2022.

Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů konané dne 25.5.2023 byly zveřejněny dne 3.5.2023.

Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů konané dne 23.5.2024 byly zveřejněny dne 30.4.2024.

Všechny doklady minulých shromáždění delegátů včetně zápisů jsou členům družstva přístupné na správě družstva.

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803