Stanovy Stavebního bytového družstva SCHZ

Stanovy jsou základním předpisem družstva, který upravuje jeho vnitřní vztahy. Jsou výrazem svobodně projevené vůle členů družstva podřídit své zájmy a své jednání zájmům společně vytvořeného subjektu, vůle zachovávat dobrovolně převzaté povinnosti a také nést důsledky společné činnosti.

Stanovy v rámci našeho družstva přijímá jeho nejvyšší orgán, kterým je shromáždění delegátů. Níže uvedené aktuálně platné znění stanov bylo schváleno shromážděním delegátů družstva konaným dne 27. května 2021 :

Stáhnout přílohy:

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803