Formuláře pro společenství vlastníků bez právní subjektivity

Formuláře týkající se správy domů, ve kterých nevzniklo společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba, tedy tam, kde dům spravuje družstvo na základě individuálních smluv o správě uzavřených mezi družstvem a každým vlastníkem jednotky zvlášť. Správa je prováděna pomocí výboru samosprávy členů nájemců v domě.

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803