SLUŽBY V OBLASTI EKONOMICKÉ

 • kompletní vedení účetnictví domu podle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro společenství vlastníků jednotek

 • zpracování úvodního účtového rozvrhu

 • sestavení a doložení zahajovací bilance - rozvahy

 • zpracování vnitřní směrnice pro vedení účetnictví

 • kompletní vedení evidence nákladů a výnosů, pohledávek a závazků vznikajících při zajišťování správy domu, jejich měsíční sledování, přehled hospodaření čtvrtletně nebo dle dohody

 • na základě zmocnění k bankovnímu účtu elektronické provádění bezhotovostních plateb (pouze v případě účtu vedeného ČSOB, a.s.)

 • zpracování roční účetní závěrky společenství vlastníků až po konečné vypracování účetních výkazů a její povinné elektronické podání na rejstřík společenství

 • zajištění a provedení inventarizace majetku mandanta

 • výpočet mezd a odměn pro zaměstnance a funkcionáře společenství včetně výpočtu daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění, přihlášek a odhlášek k pojištění, ročního zúčtování zálohové daně, vyúčtování zálohové a srážkové daně, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání

 • zpracování daňového přiznání společenství vlastníků k dani z příjmu právnických osob a po dohodě dalších případných přiznání

 • statistická hlášení pro ČSÚ

 • vedení evidence jednotlivých vlastníků v domě a vedení evidence plateb stanovených předpisem

 • zajišťování předpisu zálohových plateb vlastníků jednotek na náklady spojené s užíváním bytu a se správou společných částí domu a pozemku

 • zajištění ročního vyúčtování služeb na jednotlivé byty

 • vyhotovení přehledu o tvorbě a čerpání příspěvků na správu domu a pozemku za uplynulý kalendářní rok

 • sjednání finančně výhodné pojistné smlouvy, zajištění platby pojistného z uzavřené pojistné smlouvy

 • vedení evidence dlužníků a zajišťování zasílání urgencí nezaplacených plateb dlužníkům, korespondence s dlužníky v četnosti stanovené mandantem

 • možnost internetového přístupu vlastníků bytů k jejich údajům vedeným v informačním systému družstva (předpis plateb, informace o jednotlivých platbách, údaj o zůstatku, tj. nedoplatku nebo přeplatku, přehled tvorby a čerpání příspěvků na správu domu a pozemku a výše jejich zůstatků)

MÁTE OTÁZKU ?

Chcete se zeptat na některé konkrétní otázky? Využijte náš konktatní formulář a napište nám.

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

 • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
 • IČ : 00042803
 • DIČ : CZ00042803