NOVINKY

led 27, 2022

Zrušení podmínek pro konání schůzí "konaných na základě zákona"

 

Mimořádné opatření účinné od 3.1.2022 pro maloobchodní prodej, služby a společenské akce, bylo novým mimořádným opatřením doplněno tak, že se podmínky čl. I. bod 14 nadále nemají vztahovat na schůze, zasedání a podobné akce orgánů soukromých právnických osob, které se konají na základě zákona. To znamená, že by pro tento typ schůzí nebyly stanoveny žádné podmínky nebo jiná omezení. Není zcela zřejmé, co zákonodárce myslel výrazem "konaných na základě zákona", má se převážně za to, že se jedná o "povinné" schůze např. ke schválení účetní závěrky, volbu členů orgánů apod., tedy schůze, jejichž nekonání by mělo pro právnickou osobu nějaké následky vyplývající ze zákona. Členy statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby může z účasti na schůzi "vyřadit" pozitivní test v rámci testování zaměstnanců. 

Pro konání schůzí SVJ nejsou tedy v současné době stanovena žádná pravidla. Pro účast na schůzi proto není třeba splnit žádné zvláštní podmínky, není třeba kontrolovat bezinfekčnost apod.
Jediné omezení se týká povinného nošení respirátorů.

 

Stáhnout přílohy:

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803