NOVINKY

led 04, 2022

Možnosti konání schůzí SVJ od 3. ledna 2022

 

 

Podmínky pro konání schůzí stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – viz bod I. 14 a I. 15 ve spojení s mimořádným opatřením účinným od 1.11.2021, které upravuje povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Po skončení nouzového stavu se omezuje počet účastníků na 100.

a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor (např. FFP2, KN95 ), která splňuje filtrační účinnost alespoň 94% pro zabránění šíření kapének (tato povinnost platí vždy pro schůze konané uvnitř, v případě schůzí venku pouze v případě 30 a více účastníků, pokud účastníci nedodržují rozestupy 1,5 m);

Pro konání schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 20 osob platí kromě výše uvedeného také následující podmínky:

b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:

i) absolvoval očkování takovým způsobem, že uplynulo alespoň 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

ii) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního PCR nebo RAT testu neuplynulo více než 180 dní, nebo

iii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, přičemž tímto způsobem se mohou prokázat jen osoby, které nemohou být ze zdravotních důvodů očkovány (což doloží potvrzením lékaře s uvedením, že je tato skutečnost uvedena v Informačním systému infekčních nemocí – ISIN) nebo osoby, u nichž bylo zahájeno očkování.

Bezinfekčnost musí kontrolovat organizátor schůze, pokud se schůze účastní více než 20 osob, a ke kontrole je povinen používat aplikaci "čTečka".

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nakit.eocko.validate&hl=cs&gl=US

https://apps.apple.com/cz/app/%C4%8Dte%C4%8Dka/id1568446193?l=cs

Tato aplikace „přečte“ QR kód, který má účastník buď uložen v aplikaci TEČKA nebo v papírové podobě. Aplikace umožňuje pouze kontrolu bezinfekčnosti, údaje nejsou ukládány a kontrola je tedy v souladu s GDPR.

Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor umožněn vstup.

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803