NOVINKY

lis 23, 2021

Povinné testování zaměstnanců SVJ (dohody)

 

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo na základě pandemického zákona opatření, kterým se ukládá všem zaměstnavatelům (bez ohledu na počet zaměstnanců), zajistit pravidelné testování zaměstnanců na pracovišti tak, aby byla poprvé tato povinnost splněna nejpozději do 29.11.2021.
Frekvence testování bude 1x za týden. Opatření dopadá na všechny zaměstnavatele, včetně SVJ.
Zaměstnancem je osoba, která pracuje v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, ale i mimo pracovní poměr na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.
Není-li v den testování zaměstnanec přítomen na pracovišti, provede se jeho testování v den příchodu na pracoviště. Pracovištěm se rozumí místo určené k plnění pracovních úkolů s výjimkou práce na dálku (home office).

 

Povinnost testování neplatí pro osoby, které:

a)   byly očkované proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

b)   prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví příznaky onemocnění a od prvního pozitivního PCR-testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní,

c)   podstoupily v posledních 7 dnech PCR vyšetření s negativním výsledkem,

d)   podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem,

e)   pracují z domova (home office), nebo

f)   se na pracovišti nesetkávají se třetími osobami.

 

Zároveň byla zrušena bezplatná možnost antigenního testování z veřejného zdravotního pojištění.

Zůstává možnost nechat se zdarma testovat PCR-testy, a to až 5x měsíčně (pro osoby mladší 18 let, osoby s nedokončeným očkováním a osoby, které ze zdravotních důvodů očkovány být nemohou).

Možnost nechat se zdarma otestovat PCR-testem mají i očkované osoby – a to 2x měsíčně.

 

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803