NOVINKY

říj 25, 2021

Možnosti konání schůzí SVJ od 1. listopadu 2021

 

Oproti dosavadním pravidlům dochází ke zpřísnění podmínek, kterými lze prokázat bezinfekčnost, když se platnost PCR-testu zkracuje ze 7 dní na 72 hodin a platnost antigenního RAT-testu ze 72 hodin na 24 hodin. Čestným prohlášením již bezinfekčnost prokazovat nelze. Ostatní podmínky zůstávají v platnosti, tj. organizátor je povinen kontrolovat bezinfekčnost, pokud se schůze účastní více než 20 osob.

_________________________________________________________

 

Podmínky pro konání schůzí stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN – viz bod I.15. a I.16 změněné s účinností od 1.11.2021 mimořádným opatřením (Příloha usnesení vlády ze dne 20. října 2021 č. 915) a ve spojení s mimořádným opatřením účinným od 25.10.2021, které upravuje povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor (např. FFP2, KN95 ), která splňuje filtrační účinnost alespoň 94% pro zabránění šíření kapének (tato povinnost platí vždy pro schůze konané uvnitř, v případě schůzí venku pouze v případě 30 a více účastníků, pokud účastníci nedodržují rozestupy 1,5 m);

Pro konání schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 20 osob platí kromě výše uvedeného také následující podmínky:

b) účastníci musí být usazeni tak, by bylo mezi nimi vždy volné alespoň jedno sedadlo (opatření hovoří o tom, že zúčastněné osoby mají být tímto způsobem „usazeny“), nejde-li o členy jedné domácnosti,

c) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:

i) absolvoval nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,

ii) absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT), který provedl zdravotnický pracovník s negativním výsledkem,

iii) absolvoval očkování, takovým způsobem, že uplynulo alespoň 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního PCR nebo RAT testu neuplynulo více než 180 dní,

v) podstoupením testování na místě pomocí rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (k použití laickou osobou) s negativním výsledkem, nebo

vi) prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o absolvování testu s negativním výsledkem (odběr i test provádí sám testovaný pod online dozorem zdravotnického pracovníka – jde v podstatě o konzultaci při samotestu, který se nezapisuje do systému).

 

Svolavatel má povinnost splnění shora uvedených podmínek kontrolovat. Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor umožněn vstup.

 

Dochází tedy ke zpřísnění podmínek, kterými lze prokázat bezinfekčnost, když se platnost PCR-testu zkracuje ze 7 dní na 72 hodin a platnost antigenního RAT-testu ze 72 hodin na 24 hodin. Čestným prohlášením již bezinfekčnost prokazovat nelze (což souvisí také s tím, že v současnosti není povinné testování v zaměstnání ani ve školách). K prokazování bezinfekčnosti lze využít aplikace TEČKA, do níž lze nahrát příslušný certifikát. K přečtení údajů z této aplikace pak slouží aplikace čTEČKA.

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803