NOVINKY

říj 14, 2021

Datové schránky povinné i pro SVJ (od 1.1.2023)

 

Byla schválena novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která stanovila pro SVJ povinnost mít od 1.1.2023 datovou schránku. Novela totiž rozšířila tuto povinnost, původně stanovenou pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, i na právnické osoby zapsané v ostatních veřejných rejstřících (rejstřík SVJ, rejstřík spolkový ...).

Je tedy vhodné, aby se společenství na to připravila, protože není s ohledem na elektronizaci veřejné správy (eGovernment) reálné, že by se tato povinnost zrušila ještě před nabytím účinnosti této povinnosti. Optimisté mohou očekávat nejvýše posunutí její účinnosti.

Datové schránky by měly být zřízeny automaticky ze zákona, každému členu statutárního orgánu SVJ (pokud se praxe nezmění) potom budou zaslány poštou přihlašovací údaje (jméno a heslo).

 

Informace k datovým stránkám najdete na:

https://www.datoveschranky.info/

 

Myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější.

Další informace na stránkách ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-egovernment.aspx

https://www.mvcr.cz/egovernment.aspx

INFOPORTÁL

MÁTE OTÁZKU ?

Chcete se zeptat na některé konkrétní otázky? Využijte náš konktatní formulář a napište nám.

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803