NOVINKY

zář 01, 2021

Možnosti konání schůzí SVJ od 1. září 2021

 

Od 1.9.2021 dochází k další změně podmínek pro konání zasedání orgánů právnických osob (tedy i SVJ). Nedochází k výrazným změnám - při účasti nad 20 osob je svolavatel povinen zkontrolovat i bezinfekčnost, která může být nově prokázána i potvrzením o absolvování rychlého antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka před max. 24 hodinami.

Aktuální podmínky pro konání schůzí SVJ (výborů, kontrolních komisí, shromáždění SVJ) s osobní účastí v závislosti na mimořádných opatřeních s celorepublikovou působností od 1.9.2021:

  • do 20 osob s respirátory

  • 21 a více osob s dalším omezením – respirátor, rozestupy ob sedadlo, negativní test příp. očkování nebo prodělaná nemoc

Podmínky pro konání schůzí stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN - viz bod I.15. a I.16 - ve spojení s mimořádným opatřením č. j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN, které upravuje povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor (např. FFP2, KN95 ), která splňuje filtrační účinnost alespoň 94% pro zabránění šíření kapének (tato povinnost platí vždy pro schůze konané uvnitř, v případě schůzí venku pouze pokud účastníci nedodržují rozestupy 1,5 m);

Pro konání schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 20 osob platí kromě výše uvedeného také následující podmínky:

b) účastníci musí být usazeni tak, by bylo mezi nimi vždy volné alespoň jedno sedadlo (opatření hovoří o tom, že zúčastněné osoby mají být tímto způsobem „usazeny“), nejde-li o členy jedné domácnosti,

c) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT), který provedl zdravotnický pracovník s negativním výsledkem,

iii) absolvoval očkování, takovým způsobem, že uplynulo alespoň 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního PCR nebo RAT testu neuplynulo více než 180 dní,

v) podstoupením testování na místě pomocí rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (k použití laickou osobou) s negativním výsledkem,

vi) prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o absolvování testu s negativním výsledkem (odběr i test provádí sám testovaný pod online dozorem zdravotnického pracovníka – jde v podstatě o konzultaci při samotestu, který se nezapisuje do systému) nebo

vii) čestným prohlášením o absolvování rychlého antigenního testu (RAT) ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.

Svolavatel má povinnost splnění shora uvedených podmínek kontrolovat. Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor umožněn vstup.

Rozšiřují se tedy poněkud možnosti, jakými lze prokázat bezinfekčnost.

Očkování má být podle textu mimořádného opatření prokazováno certifikátem o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podaný typ vakcíny, datum vakcinace a identifikaci subjektu, který potvrzení vydává. Tento certifikát je po dokončení očkovacího schématu zasílán očkovaným na jejich e-mailovou adresu je rovněž dostupný ke stažení přes očkovací portál občana https://ocko.uzis.cz/ (tento portál je nazýván také jako „očkovací pas“). Národním certifikátem o provedeném očkování se tedy lze prokazovat až po dokončení očkování.

K prokazování se elektronicky lze využít aplikace TEČKA (k dispozici pro telefony se systémem ios i android), do níž lze certifikát posléze nahrát. K přečtení údajů z této aplikace pak má sloužit aplikace čTEČKA.

INFOPORTÁL

MÁTE OTÁZKU ?

Chcete se zeptat na některé konkrétní otázky? Využijte náš konktatní formulář a napište nám.

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803