Vytisknout tuto stránku

Formuláře pro společenství vlastníků s právní subjektivitou

Formuláře týkající se správy domů, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba (buď ze zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., nebo založením dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.), společenství odsouhlasilo své stanovy, zvolilo orgány (výbor, popř. kontrolní komisi) a správa domu je prováděna na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek. Formuláře slouží pouze jako vzor, každé společenství si je musí upravit podle svých potřeb a konkrétní situace. Formuláře jsou připraveny s ohledem na stávající znalosti výkladu zákona, družstvo nenese právní odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Stáhnout přílohy: