Vytisknout tuto stránku

SLUŽBY V OBLASTI ORGANIZAČNÍ

  • poskytnutí pomoci při zakládání společenství vlastníků jednotek

  • poskytnutí pomoci při zpracování stanov společenství vlastníků a jejich změn nebo jiných důležitých norem

  • zpracování podkladů pro vymáhání dluhů včetně úroku z prodlení a dalšího příslušenství na základě rozhodnutí společenství vlastníků jednotek

  • zastupování společenství vlastníků jednotek v jednání s vnějšími partnery na základě dílčí nebo generální plné moci