Vytisknout tuto stránku

Formuláře pro společenství vlastníků bez právní subjektivity

Formuláře týkající se správy domů, ve kterých nevzniklo společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba, tedy tam, kde dům spravuje družstvo na základě individuálních smluv o správě uzavřených mezi družstvem a každým vlastníkem jednotky zvlášť. Správa je prováděna pomocí výboru samosprávy členů nájemců v domě.

Stáhnout přílohy: