Vytisknout tuto stránku

O formulářích

V této části zveřejňujeme formuláře využívané při správě domů.

První tři skupiny se týkají správy domů, ve kterých nevzniklo společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba :

 

  • osoby - formuláře určené pro uživatele bytů, převážně nájemce družstevních bytů, ale i vlastníky bytových jednotek, jako je např. formulář pro ohlášení změnu počtu osob užívajících byt, změnu kontaktní adresy nebo formulář pro žádost o změnu výše záloh za služby

 

  • samosprávy - formuláře určené pro samosprávy družstva, zejména samosprávy členů nájemců

 

  • SVJ bez právní subjektivity - formuláře určené pro společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity, tedy tam, kde dům spravuje družstvo na základě individuálních smluv o správě uzavřených mezi družstvem a každým vlastníkem jednotky zvlášť. Správa je prováděna pomocí výboru samosprávy členů nájemců v domě.

 

 

Poslední skupina se týká správy domů, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba :

 

  • SVJ s právní subjektivitou - formuláře určené pro společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou, tedy tam, kde společenství vzniklo jako právnická osoba ze zákona o vlastnictví bytů, společenství odsouhlasilo své stanovy, zvolilo orgány (výbor, popř. kontrolní komisi) a správa domu je prováděna na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek. Formuláře jsou připraveny s ohledem na stávající znalosti výkladu zákona, družstvo nenese právní odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.