Vytisknout tuto stránku

Stanovy Stavebního bytového družstva SCHZ

Stanovy jsou základním předpisem družstva, který upravuje jeho vnitřní vztahy. Jsou výrazem svobodně projevené vůle členů družstva podřídit své zájmy a své jednání zájmům společně vytvořeného subjektu, vůle zachovávat dobrovolně převzaté povinnosti a také nést důsledky společné činnosti.

Stanovy v rámci našeho družstva přijímá jeho nejvyšší orgán, kterým je shromáždění delegátů. Níže uvedené aktuálně platné znění stanov bylo schváleno shromážděním delegátů družstva konaným dne 23. listopadu 2013 :

Stáhnout přílohy: