Stavební bytové družstvo SCHZ, Litoměřice

Formuláře pro společenství vlastníků s právní subjektivitou

 

 

Formuláře týkající se správy domů, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba (buď ze zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., nebo založením dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.), společenství odsouhlasilo své stanovy, zvolilo orgány (výbor, popř. kontrolní komisi) a správa domu je prováděna na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek. Formuláře slouží pouze jako vzor, každé společenství si je musí upravit podle svých potřeb a konkrétní situace. Formuláře jsou připraveny s ohledem na stávající znalosti výkladu zákona, družstvo nenese právní odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

 

 

Č.

Název formuláře

Formuláře

ke stažení

1

Plná moc k zastupování na shromáždění vlastníků jednotek.

PDF DOC

2

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek.

PDF DOC

3

Prezenční listina shromáždění společenství vlastníků jednotek.

PDF XLS

4

Vzor zápisu ze shromáždění společenství vlastníků jednotek.

PDF DOC

5

Zmocnění zástupce spoluvlastníků dle odst. 2 § 1185 zákona

č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

PDF DOC

6

Žádanka SVJ o opravu.

PDF

7

Pokyn pro změnu údajů při změně vlastníka

PDF DOC

 

Novinky