Stavební bytové družstvo SCHZ, Litoměřice

Formuláře pro společenství vlastníků bez právní subjektivity

 

 

Formuláře týkající se správy domů, ve kterých nevzniklo společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba, tedy tam, kde dům spravuje družstvo na základě individuálních smluv o správě uzavřených mezi družstvem a každým vlastníkem jednotky zvlášť. Správa je prováděna pomocí výboru samosprávy členů nájemců v domě.

 

Č.

Název formuláře

Formuláře

ke stažení

1

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek.

PDF DOC

2

Prezenční listina shromáždění společenství vlastníků jednotek.

PDF DOC

3

Vzor zápisu ze shromáždění společenství vlastníků jednotek.

PDF DOC

4

Informace ke konání shromáždění společenství vlastníků jednotek.

PDF

5

Zmocnění zástupce spoluvlastníků.

PDF DOC

 

 

Novinky