Stavební bytové družstvo SCHZ, Litoměřice

Výhodné pojištění v rámci správy

 

 

Mezi služby, které nabízíme, patří možnost sjednání velmi výhodného pojištění domů prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy, která je sjednána mezi Svazem českomoravských bytových družstev (jehož je naše družstvo členem) a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Účastí v rámcové pojistné smlouvě získá bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek možnost zúčastnit se dalších výhodných projektů v oblasti pojištění za bezkonkurenční ceny (např. pojištění domácností, pojištění soukromých vozidel členů orgánů družstva či společenství apod.)

Velmi výhodné je zřízení asistenční služby v rámcové pojistné smlouvě, díky které máte vyřešeny havárijní situace na vašem domě. Služba funguje 365 dní v roce (v přechodném samozřejmě 366 dní) nejen pro řešení havárií ve společných částech vašeho domu, ale i pro jednotlivé uživatele v bytech či nebytových jednotkách.

V rámcové smlouvě je rozhodující celková výše pojistné částky za všechny pojištěné objekty, která v současné době činí 6.286 mil. Kč.

Rámcová pojistná smlouva se uzavírá vždy na pětileté období. Dopojištění vašeho objektu se provádí formou dodatku k přihlášce a to od data, jaké nám sdělíte.

Zde si můžete stáhnout manuál k rámcové pojistné smlouvě, kde jsou vyjmenovány i další výhodné produkty v oblasti pojištění a dovědět se více - PDF.

 

 

Dokumenty pro domy pojištěné pod rámcovou pojistnou smlouvou:

 

  • pro společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity

    • postup při řešení pojistných událostí vzniklých ve společných částech domu PDF

    • postup při řešení pojistných událostí vzniklých v bytě PDF

 

  • pro společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou

    • postup při řešení pojistných událostí vzniklých ve společných částech domu PDF

    • postup při řešení pojistných událostí vzniklých v bytě PDF

 

Novinky