Stavební bytové družstvo SCHZ, Litoměřice

Orgány družstva  zvolené dne 26.5.2016 na dobu pěti let.

 

 

Představenstvo Stavebního bytového družstva SCHZ

Předseda představenstva:

Ing. Milan Lorenc

Místopředsedkyně představenstva:

Daniela Djakovová

Členové představenstva:

Dagmar Svobodová

 

Pavel Beran

 

Eva Šumová

 

 

Kontrolní komise Stavebního bytového družstva SCHZ

Předseda kontrolní komise:

Bc. Jaromír Obšivač

Místopředseda kontrolní komise:

Petra Cimrmanová

Člen kontrolní komise:

Bc. Iveta Ročková

 

Výpis z obchodního rejstříku       PDF

(aktuální výpis z obchodního rejstříku můžete podle IČ dohledat na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik)

 

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

 

Pozvánka na shromáždění delegátů :

  konané dne 28.5.2020 (pouze pro delegáty)    PDF

 

Usnesení shromáždění delegátů :

  konaného dne 28.5.2020      PDF


Zpráva delegáta konference rady BD severočeské oblasti SČMBD

               31. konference rady BD sč oblasti uskutečněná dne 13.5.2019         PDF

              

Novinky