Stavební bytové družstvo SCHZ, Litoměřice

Organizační směrnice

 

Organizační směrnice jsou technicko – organizačními normami družstva, které slouží ke stanovení odpovědností, práv a vzájemných vztahů platících v celém družstvu.

 

číslo

název

dokument ke stažení

OS-02

Poskytování odměn funkcionářům a pracovníkům pověřeným řízením samospráv a zmocněncům pověřeným zastupováním družstva ve společenství vlastníků

PDF

OS-03

Zajišťování a financování oprav a údržby domů a bytů a jejich příslušenství a výdajů na technické zhodnocení domů

PDF

OS-04

O stanovení výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a vyúčtování za tato plnění, o používání a provozu měřidel tepla, studené a teplé vody, rozúčtování spotřeb

PDF

OS-06

Objednávání prací a služeb, postup při likvidaci faktur a nákup za hotové

PDF

OS-07

Sazby administrativních poplatků za provádění úkonů správou družstva mimo úkony spojené s obvyklým užíváním bytů, společných prostor

PDF

OS-08

Podmínky pro ukládání a úschovu motocyklů a mopedů s obsahem motoru do 50 cm3 v bytových domech

PDF

OS-13

Vymáhání finančních pohledávek po lhůtě splatnosti

PDF

OS-16

Pro zabezpečení požární ochrany Stavebního bytového družstva SCHZ

PDF

OS-20

Směrnice o ochraně osobních údajů

PDF

 

Novinky