Stavební bytové družstvo SCHZ, Litoměřice

Řády

 

Řády jsou organizační normy družstva, určující jeho základní strukturu a vnitřní pořádek. Řády družstva schvaluje a vydává představenstvo družstva.

 

 

název

dokument ke stažení

  Jednací řád

PDF

Novinky